Material

Natursten och Silestone

Det är vackert, praktiskt och många anser att natursten bara blir finare och finare med åren. Det är också vår egen uppfattning, men vi har full förståelse för dem som tycker att Silestone (kompositsten) är också att föredra.

På Skåne Marmor arbetar vi med såväl marmor och granit som Silestone. Vi anser att man i första hand ska välja utifrån tycke och smak men där finns också praktiska saker att ta med i sitt beslut. Läs mer om materialen och se stensorterna nedan.

Dekton

Dekton serien är en ny Komposit med keramisk bindning, ett unikt material. Finns i 8, 12 och 20 mm tjocklek. Skivornas storlek: 3200 x 1440 mm. Finns för tillfället bara i matt utförande. Se länk för vidare info.

Skiffer

Det finns två huvudtyper av skiffer – kvartsitskiffer och lerskiffer. De två har mycket olika egenskaper. Kvartsitskiffer (även kallat glimmerskiffer) är på många sätt lik granitstenen, d v s att den är hård och mycket fett- och fläckbeständig. Lerskiffer är mer porös. Vi använder oss bara av kvartsitskiffer, en mycket hög kvalitet, som vi bl a får från Sydafrika.

Marmor

Marmor är en ganska lättarbetad bergart.  Inom geologin benämns marmor som en metamorf bergart, en art som bildats av kalksten som utsatts för mycket höga tryck och temperaturer. Detta medför att den ursprungliga bergartens kemiska sammansättning och kristallstruktur ändras. Den rena marmorn är vit. Men det förekommer ofta att olika slags föroreningar ger bergarten olika färger. Ofta ser vi det som ett flammigt mönster. Det är också det man brukar referera till som en marmorerad yta eller mönstring. Precis som med granit så bedöms även marmorns skiftningar i färg bedöms efter en tre-gradig skala – hög, medium och låg.

Granit

Granit är en av de absolut vanligaste bergarterna som finns. Den är en s k magmatisk djupbergart. Med det menas att den har bildats av magma, djupt nere i jorden, som genomgått en mycket långsam avkylning. Beståndsdelarna är mineral som är rika på kiseldioxider som fältspat och kvarts, samt varierande mängder av glimmer, hornblände och pyroxen. Olika sammansättningar gör att graniten kan ha många olika utseenden och färger, alltifrån vit till röd och svart. Skillnaderna i mineralsammansättningen ger också graniten dess levande mönstring och textur. Skiftningar i färg bedöms efter en tregradig skala – hög, medium och låg. Se länk för vidare info.

Silestone

Silestone är en fabricerad sten. Det innebär att den är en komposit som består av en kombination av sten och resin, en komponent med hög viskositet och som uppnår hög hårdhet efter behandling. Materialet har framför allt vunnit i popularitet när det gäller köksbänkskivor. Detta för att materialet finns i många unika färger. Se länk för vidare info.