Bearbetningar & kanter & urtag

Stenskivans kantprofil kan utformas på flera olika sätt. Hur man vill ha det beror på såväl praktiska som estetiska preferenser. Det kan t ex vara så att man av säkerhetsskäl vill ha rundade hörn och kanter, för att man har barn hemma som har huvudet i samma höjd som skivan sitter. Här visar vi några av de vanligaste profilerna.

Rak fasad kantprofil (bruten) utförs med en lätt fasning i både över- och underkant.

Rak rundad kantprofil fasas till i överkant, ibland också i underkant, med rundning. Rundningens radie är vanligtvis ca 2-4 mm.

Vid rak sågad kant bearbetas endast skivans ovankant.

Vid halvrundad kantprofil (halvpost/kvartspost) rundas överkanten med radie efter överenskommelse. Underkant utförs med en lätt fasning.

En helrundad kantprofil (helpost) innebär att både över- och underkant rundas med en radie som motsvarar stenens halva tjocklek.

Raka kanter

 • Borstad läder
  Borstad läder
 • Radhuggen
  Radhuggen
 • Fazett B
  Fazett B
 • Rak fasad
  Rak fasad
 • 12X12
  12X12
 • 20X20
  20X20
 • 30X30
  30X30
 • 40X40
  40X40

Profilkanter

 • Post
  Post
 • Fazett A
  Fazett A
 • Post 6X6
  Post 6X6
 • Helrund
  Helrund
 • Näsprofil
  Näsprofil
 • Oxkant
  Oxkant

Urtag för vask och häll

 • Hällkant ovanpå
  Hällkant ovanpå
 • Häll planfräst
  Häll planfräst
 • Vask ovanpå
  Vask ovanpå
 • Vask planfräst
  Vask planfräst
 • Vask underfräst
  Vask underfräst

Bearbetning övrigt

 • Solfjäder
  Solfjäder