Miljöpolicy

Skåne Marmor arbetar aktivt med att minska företagets påverkan på miljön.Detta sker att genom kontinuerliga förändringar och förbättringar i den dagliga produktionen, transporter men också i det administrativa arbetet.

Våra lokaler värms upp med fjärrvärme och allt vatten i produktionen renas och återanvänds.

Vårt råmaterial vi arbetar med är rent naturmaterial utan några kemiska tillsatser och spill från produktionen återanvänds antingen som dekorationssten eller som fyllnadsmaterial.

Vi importerar material från utlandet som går i huvudsak via järnväg och våra leveranser sker med nya miljövänliga bilar.

Skåne marmor ska som producent av naturstensprodukter vara ledande i frågan om utveckling och förbättringar inom miljöfrågor i vår bransch.