Köpinformation

Viktigt att veta vid köp av natursten / komposit

Det finns många variationer i natursten. begränsning i längder, man kan inte få hur långa skivor som hellst, skivor över tre meter skarvas nomalt, om det inte finns ämne som är längre vid arbetstillfället. Mertalet av naturstensskivor, komposit, keramik, ligger mellan 2,7 – 3,0 meter.

Natursten som granit, marmor, kalksten, quartszit, skiffer är ett sugande material för vatten , oljor, fett, mm. Detta innebär att stenen suger åt sig dessa och påverkar stenens utseende även vid en impregnering, kan viss påverkan förekomma.

Granit är värme tåligast av ovanstående men det händer att även detta material kan spricka vid värme växlingar varmt kallt. Använd alltid underlägg på alla stenmaterial för att undvika sprickbildningar.

 

 

Kompositmaterial

Pressad sten med bindemedel är inget sugande material på grund av bindemedlets täthet (plast). Ytan kan ändå bli påverkad och ge avtryck. Materialet är också mer värmekänsligt.

 

Granitkeramik

Är ett material med keramiskt-bindemedel. Ett mycket stryktåligt material mot fläckar och värme.

 

Fråga alltid om, längd , yta , färgvariationer, skarvar, fläckskänslighet, mm där du tänker köpa in dina skivor.

Vi har även budgetskivor som vi säljer lite billigare, fråga hos våra Å.F. Budget skivor kan ha mer avvikelse i färg & struktur än standard skivor. Dessa skivor är inte reklamerbara på grund av
ovanstående.